Concerto for Bb Cornet

Version for Brass Band (1993), Wind Band (2013). Also a version for Bb Cornet and Piano.

Norsk Noteservice

Commissioned by Manger Musikklag with support from The Norwegian Renumeration Fund. “Concerto for Bb Cornet and Brass Band” is dedicated to Rune Gundersen who premiered the piece in Bergen 08 May 1994

Fraxinus Excelsior

Fraxinus Excelsior er det latinske navnet for tresorten Ask. Ask har også gitt navnet til Asker, til og med kommunevåpenet bærer tydelig preg av det, aå på den måten er forbindelsen mellom tittel og korpset åpenbar.

Jeg synes også at det latinske navnet har noe verdig over seg. Excelsior betyr bl.a. "alltid oppover", noe som jeg mener man kan lese som et generelt motto for et hardtarbeidende skolekorps.

Stykket er spesielt designet for korpsets besetning. Allerede i innledning trekkes noen utøvere frem. Alt-saxofon, trompet, trombone, euphonium og tuba spiller solistiske passasjer gjennom hele stykket.

I tidligere tider kalte man denne formen for concerto grosso. Man kan si at jeg er litt inspirert av den måten å organisere besetningen på. Jeg har også forsøkt å sikre at instrumentasjonen forøvrig passer musikantene i Asker skolekorp. Her har dirigent Tanja Räsänen vært en viktig informant!

Musikalsk sett fremstår stykket som en lek mellom en velkjent skalatype, som i blues, og motivisk arbeide som ikke nødvendigvis kjennetegner bluesen i det hele tatt. Dermed oppstår det forhåpentligvis friksjon mellom det som ligger opplagt for våre ører og det som ikke gjør det.

Jeg håper også at valg av rytmer og akkorder tenner en gnist i korpset. Det er da sluttresultatet - selve fremføringen - blir aller best.

Tusen takk til Tanja Räsänen som tok initiativet til at stykket skulle skrives.

Torstein Aagaard-Nilsen


Fraxinus Excelsior ble bestilt av Asker skolekorps i anledning 90 års jubileet i 2015,
med støttet fra Norsk kulturråd.

 

 

Panorama

(2012) for Symphonic Band (dur: 32)

Commissioned by Sandvikens Ungdomskorps, supported by Norwegian Cultural Fund

Winds of Changes

(2002) for Oboe, Eb Clarinet, 3 Bb Clarinets, Bass Clarinet, 2 Saxophones (manus) (dur: 20:00)
Four movements. Commissioned by the Millitary Band of Bergen. Recorded on SIMAX

Cantilena III

(2006) for 3 Trombones and Wind Ensemble (manus) (dur: ca. 14)
Piece for two tenor trombones, bass trombone and wind ensemble. Commissioned by the trombone-players in Kristiansand Symphony Orchestra.

The third piece where I explore the singing qualities in music for brass instruments.

Triade

(The Angels of Destruction)

(1994, rev.97/01) for Large Wind Ensemble (manus) (dur: 14:30)
Commissioned by ISCM Norway and Dragefjellet Symphonic Band with support from the Norwegian Composer's Fund

Introduction

Commissioned by Manger Musikklag in 1989. A short concert opener. I quote a couple of Norwegian Folk Tunes to make a musical picture of the Vikings running from the seashore to face a battle. They used to drink something made of mushrooms to prevent fear and pain - They became Berserkings!

Cantilena - Cradle Song

For Trombone and Concert Band

[PUBLISHER: Norsk Noteservice A/S]

Stykket ble komponert i 2001 på bestilling fra Rødovre Concert Band (The Danish Concert Band ). Det er komponert med tanke på solisten Jesper Juul Sørensen. De to har samarbeidet i tidligere prosjekt også. I 1998 bestilte og uroppførte Jesper «Concerto for Trombone and String Orchestra», i 2001 uroppførte han «Skuld» for solo-trombone i Bergen og medvirket i oppføringen av «Crossing Lines» på samme konsert.

«Cantilena» har undertittelen «vuggesang». Komponistens yngste datter nærmet seg sin ett-års dag og vuggesanger var en naturlig del av hverdagen.
Vuggesang som fenomen ble også en idé - ikke at alle skal sovne(!) - men den ofte nedtempede karakteren disse sangene har, ble noe som skulle få prege verket.

Stykket er ikke en enkel sang, men det skal være sangbart (cantilena betyr sang). Solo-stemmen er tenkt som en lyrisk og sangbar linje som de akkompagnerende stemmene bygger opp rundt. Komponisten har valgt taktarter der 3-takten ligger som en underdeling, noe som gir en vuggende karakter.

Stykket ble det første i en serie verk for messinginstrument der det sangbare og syngnde utforskes.

A Concertino for Trombone and Concert Band, in one movement. Commissioned by Jesper Juul. 13:00

Cantilena II - Mountain Song

Composed in 2004-05.
Cantilena II - Mountain Song is scored for euphonium (solo) and small wind ensemble: Flute, Alto Flute, Oboe, Eb Clarinet, 3 Bb Clarinets, Bb Bass Clarinet, Alto Sax, Tenor Sax, Bassoon, F Horn and Vibraphone. Dur: 10:00.

The piece is a part of a cycle of works exploring different aspects of lyric music played by brass instrument. Not only a singing solo line, but also how the whole ensemble can "sing" with the soloist. In Mountain Song the surrounding support from the group of wind instruments, almost echoing the Euphonium, as if the soloist were playing in a mountain scenery gaining echo as a result.