Entrada

Introduction no. 2

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

for Brass Band

Commissioned by Eikanger-Bjørsvik Musikklag for the TV contest Resonans in 1990. 
A folk song is here quoted little by little: «Han Sjursvein han rodde på Lofotens hav». Entrada is dedicated to alle the fishermen who have defied the harsh waters around the Lofoten islands through hundreds of years, fishing for cod.


Norsk tekst:

Verket ble bestilt av EBML med tanke på TV-konkurransen “Resonans”.
Undertittelen er “Introduction no. 2”. Det føyer seg inn i en liten serie av i alt fire stykker som er komponert som åpningsmusikk i ulike sammenhenger.
I dette stykket (som i flere andre av mine verk) siterer jeg etterhvert en folketone: 
“Han Sjursvein han rodde på Lofotens hav”. 
Stykket er en hyllest til fiskerne som hvert år i hundreder av år har trosset lofothavet på jakt etter skrei.