Øyeblikksbilder

Snapshots

Øyeblikksbilder for solo klaver

Vinteren 2022 kontaktet jeg pianisten Rune Alver om et mulig samarbeide. Vi har jobbet sammen før, noe som resulterte i at mitt verk Blue Traces ble med på platen Blaue Blume (LAWO Classics). Den gangen Blue Traces ble til, var det Alver som inviterte meg til samarbeide. 

Denne gangen tok jeg kontakt med ham. Jeg hadde en idé om å skape små klaverstykker, nesten som minetyrer, der idéen var å komponere noe tilsynelatende enkelt, en forenkling av notasjonen, samtidig som uttrykket skulle være sterkt. Gjerne forsterket, om jeg kunne klare det.

Jeg hadde et par skisser fra 2021 på denne idéen og tok dem med meg til ham. Det ble et vellykket første møte og siden den dagen tidlig i februar ’22 har vi møttes jevnlig og jeg har skrevet mange flere småstykker. Skissene har jeg latt Rune få spille på, vurdere, og respondere på. Det har ført til endringer og justeringer hele veien. Jeg har til og med endret rytmisk notasjon etter å ha vurderte Rune Alvers frasering. Man kan kalle det å låne en musikalsk intuisjon. Jeg spiller ikke piano på noe nivå selv. Derfor har prosessen vært utrolig fruktbar.

Vi har sammen gruppert de fleste øyeblikssbildene og laget to suiter:

Øyeblikksbilder 1 – Bønn for fred

 1. Vizioso (alla marcia)
 2. Tranquillo (in memoriam)
 3. Allegro (fanfara)
 4. Serioso
 5. Dolente (dona nobis pacem)

Øyeblikksbilder 2 – Siljustøl

 1. Lento moderato (quasi campana)
 2. Andante flessibile (pastorale)
 3. Andante (pavane)
 4. Simplice e flessibile (quasi ruscello)
 5. Moderato (resistenza)
 6. Allegro moderato (danza pesante)
 7. Trise (quasi corno)