Føniks Songar

(2011) for orchestra 2-2-2-2-4-3-3-1-4 perk - 2 solo flutes - strings (dur: 11)

Commissioned by Magne Åsnes/De Unges Orkesterforbund Hordaland for sommerkurset 2011

MIC

Musikken er skrevet på oppdrag fra De Unges Orkesterforbund Hordaland v/Magne Åsnes. På sommerkurset 2011 er det invitert to fløytister som solister.

Det er tre satser.
Musikken er egentlig omarbeidelser av tre satser fra verket Fabellandet (2009 - 2011). To av satsene (Drager og Føniks) har fløytegruppen i sentrum, mens den siste satsen er hentet fra noe av "havmusikken". Omarbeidelsene innbefatter både noe ekstra som solistene spiller, samt at besetningen er noe uttynnet for å passe et mindre orkester.

De fleste kjenner til fuglen Føniks, den som sang så utrolig vakker, var nydelig i fjærdrakten sin, og når den ble gammel og skulle dø, brant opp i et veldig lys. Av asken vokste det fram en ung fugl. Slik representerte Føniks et gjenfødelsessymbol (og oppstandelsen), først sett i gammel egyptisk tro.

Siden musikken jeg hentet fra Fabellandet både handlet om Føniks og om lette luftige drager av den snille sorten, de vi lar vindene dra oppover mens vi holder i en snor, og at havmusikken blant annet omhandler en scene der hovedpersonen i Fabellandet flyr på skarver til Utrøst, passet det godt med Føniks Songar. Også fordi fløyten kanskje er det første man tenker på når fuglesang skal transkriberes.