Furer - i et røft landskap, og en blues for R.J.

English titel:

Furrows

Commissioned by Kjell Seim, Magne Åsnes (UNOF Hordaland) and Bergen Philharmonic Youth Orchestra (Ung Symfoni), with support from The Norwegian Cultural Fund in 2017.

Mens jeg planla verket, hadde jeg lenge hadde en idé om et landskap tydelig påvirket av mennesket. Det ble (igjen) Rolf Jacobsens fantastiske diktunivers som satt meg sporet . Metaforen jeg kunne forholde meg til, ble Jacobsens poetiske beskrivelse av det å pløye mark, å la jorden som har ligget under få komme opp i dagen, slik nåtidskunsten alltid må ha næring av tidligere former for å være fruktbar. Plogfurene i jorden er alltid fornybare og kun synlige deler av året. En fure vil være menneskeskapt og fruktbar i en evig syklus.

Furene i musikken ble, etterhvert som arbeidet skred frem, en akkordsekvens, som følger klassiske lover - og tematisk materialet som gir noen vage assosiasjoner til blues.

I den første skissen min, fra mars 2016, er det en rytmisk struktur som er notert ned. Den ble med hele veien som fundamentet for den hurtige musikken som innleder siste del av stykket.

Formen er så arbeidet frem basert på disse enkle idéene: den rytmiske, den pastisjaktige akkordsekvensen og blues-idéen. Jeg har forsøkt å skape noe livsbejaende og lekent som gjerne kan få avspeile ungdommelig pågangsmot som alltid har vært og fortsatt finnes i både orkesteret BFUng  (tidligere Ung Symfoni) og i maestro Kjell Seim som jeg har tilegnet verket.

Jeg vil spesielt takke Magne Åsnes, tidligere leder for UNOF Hordaland og Kjell Seim for oppdraget. Jeg er svært takknemlig for at jeg igjen kan få arbeide sammen med dette fantastisk talentfulle miljøet som BFUng utgjør. Første gangen var i 2007, tiårsjubileet for Ung Symfnoi. Vi har gjort flere ting sammen siden da.

Musikk spirer og gror frem, alltid med utganspunkt i omgivelser det tidligere har vokst frem noe, som om man ploger og snur mørk jord opp i dagen for å så og dyrke på nytt og på nytt.
PLOGENE —

Plogenes tid.
De river opp, skjærer bort
og legger alt forsiktig ned.
År efter år ned-opp, opp-ned med alt
så mørk jord kommer frem,
naken og frisk og våt.
Snu omkring, vippe rundt.
Det som har vært i mørke skal ha lys.
Skjære forsiktig. En kniv som ligner en båt.
Kjølvannet rett som en strek.
Tid efter tid.
Plogfurer. Bølgeslag mot en strand.
                                                      (Rolf Jacobsen. Fra Puseteøvelse, 1975)