Frånarormen

Frånarormen er et fabeldyr fra folkevisediktningen.
Det kan være snakk om en linnorm med to korte vinger og to bakben, eller det kan være snakk om en drage. Frånarormen er bl.a. nevnt i folkevisen om Olav og Kari, en av de mest betydelige middelalderballadene. 

Jeg har benyttet fire folketoner fra Telemark som inneholder tematikk omkring denne mystiske ormen. Disse er mikset sammen i et forsøk på å beholde folkemusikkdåmen i et stykke som ikke skal fremstå som et rent arrangement, men som en komposisjon over de gamle melodiene. 

I visen "Frånarormen og Islandsgalten" kommer en gutt som gjeter sauer i kontakt med ormen, men lokker denne til å sloss med Iselandsgalten. Noen steder står det Jutelandsgalten. De to skapningene dreper hverandre og gutten står igjen med rikdommen (gullet), noe som tyder på at det er snakk om en drage (den voktet alltid en skatt). 

Stykket ble komponert i 2011 i anledning Den Kongelige Norske Marines Musikkorps sin markering av at det var femti år siden den australske pianisten og komponisten Percy Grainger døde.
Det var også hundre år siden Graingers store Norges-turné som inneholdt konserter i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten. 
Turnéen kalte de "Percy Grainger revisited".

Urfremført av Den Kgl Marines Musikkorps med Wolfgang Plagge som solist.

Kan fremføres uten piano. Det står instrukser om dette i slagverkstemmene. 

Torstein Aagaard-Nilsen 

In 1911, the Australian pianist and composer – and friend of Edvard Grieg – Percy Grainger went on a tour in Norway. He played more than forty concerts over a few months. He died in 1961. Fifty years later, in 2011, The Royal Norwegian Marine Band made a concert project called “Percy Grainger Revisited Tour”.

“Frånarormen” is a worm or a dragon as described in norse medieval ballads. 
I have used four different tunes from the region Telemark were Frånarormen is mentioned in the text. The piece is a musical reflection - not at all as drammatic as the text. It is like a picture of an old fairytale and a dwell on the sound of ancient songs.

The piece can be performed without the piano part. Instructions to be found in the percussion parts.

Commissioned by the Royal Norwegian Navy Band.

Torstein Aagaard-Nilsen