Fabellandet

(2009/2010) for 3-3-3-3-4-3-3-1-perc-(additional ensembles, childrens chorus) strings (MIC) (dur: 65)

Commissioned by Ung Symfoni/Kjell Seim with support from the Norwegian cultural fund

Fraxinus Excelsior

Fraxinus Excelsior er det latinske navnet for tresorten Ask. Ask har også gitt navnet til Asker, til og med kommunevåpenet bærer tydelig preg av det, aå på den måten er forbindelsen mellom tittel og korpset åpenbar.

Jeg synes også at det latinske navnet har noe verdig over seg. Excelsior betyr bl.a. "alltid oppover", noe som jeg mener man kan lese som et generelt motto for et hardtarbeidende skolekorps.

Stykket er spesielt designet for korpsets besetning. Allerede i innledning trekkes noen utøvere frem. Alt-saxofon, trompet, trombone, euphonium og tuba spiller solistiske passasjer gjennom hele stykket.

I tidligere tider kalte man denne formen for concerto grosso. Man kan si at jeg er litt inspirert av den måten å organisere besetningen på. Jeg har også forsøkt å sikre at instrumentasjonen forøvrig passer musikantene i Asker skolekorp. Her har dirigent Tanja Räsänen vært en viktig informant!

Musikalsk sett fremstår stykket som en lek mellom en velkjent skalatype, som i blues, og motivisk arbeide som ikke nødvendigvis kjennetegner bluesen i det hele tatt. Dermed oppstår det forhåpentligvis friksjon mellom det som ligger opplagt for våre ører og det som ikke gjør det.

Jeg håper også at valg av rytmer og akkorder tenner en gnist i korpset. Det er da sluttresultatet - selve fremføringen - blir aller best.

Tusen takk til Tanja Räsänen som tok initiativet til at stykket skulle skrives.

Torstein Aagaard-Nilsen


Fraxinus Excelsior ble bestilt av Asker skolekorps i anledning 90 års jubileet i 2015,
med støttet fra Norsk kulturråd.

 

 

Nocturne

Totem

Concerto Grosso

for Brass Band and electronics

[PUBLISHER: Norsk Notervice AS]

Stykket ble til på oppdrag fra Knarvik Skulekorps fra Knarvik i Nordhordland ikke langt fra Bergen. De ville utforske bruk av elektronikk i samspill med tradisjonelt brass band. Verket ble framført som selvvalgt stykke i Norgsmesterskapet for skolekorps i 2008 ed komponisten som dirigent. De beviste der at det er mulig å blande et tradisjonsbundet ensemble som brass band med moderne elektroniske klanger.

Totem er et musikalsk møte mellom en indiansk trefløyte (bearbeidet elektronisk), datamaskinklanger og musikk for brass band. I dette møtet oppstår nye klanglige landskap med skulpturer, “totemer av musikk”, inspirert av dette spesielle indianske kunstverket, som forteller viktige indianske historier og hendelser ved hjelp av symboler skjært og malt, eller montert, inn i tre og stein.

Solistgruppen kornett, horn, trombone, eufonium, Eb tuba og vibrafon (slagverk) og elektronisk musikk har ulike roller i verket. 
De veksler mellom rene solistpassasjer og rolle som ledende instrument i tutti-parti.


Totem is a mix of brass band music, indian flute (manipulated electronically) and sounds made on a computer. The project was part of "between accoustics and electronica, a project initiated by the Norwegian Band Federation.

It is a totem in music inspired by the book "The Earth Shall Weep: A History of Native America" by James Wilson. An Indian Totem is a kind of story-telling artefact and the piece is a translation of this elements into music.

Seven soloists play an important role: Cornet, Horn, Trombone, Euphonium, Tuba, Vibraphone and CD (or a computer).
ound/blue/footer_anchor.png

Jubileumsklangen

Fellesnummeret, et av musikkstevnets faste innslag, er en interessant idé.

Jubileumsklangen er et fellesnummer alle korpsene tar del i, men samtidig tar verket hensyn til at det er umulig å spille sammen når så mange møtes. Nettopp det usynkrone er en grunnidé i verket.

Idéen er at så mange korps som mulig deltar. Rent praktisk løses det ved at det er dirigenter strategisk plassert som viser plakater som indikerer hvor og når det skal spilles.

Jubileumsklangen er bestilt av NMF og skal urfremføres i Bergen sommeren 2018 i forbindelse med landsstevnet der og markeringen av Musikkorpsenes år.