Totem

Concerto Grosso

for Brass Band and electronics

[PUBLISHER: Norsk Notervice AS]

Stykket ble til på oppdrag fra Knarvik Skulekorps fra Knarvik i Nordhordland ikke langt fra Bergen. De ville utforske bruk av elektronikk i samspill med tradisjonelt brass band. Verket ble framført som selvvalgt stykke i Norgsmesterskapet for skolekorps i 2008 ed komponisten som dirigent. De beviste der at det er mulig å blande et tradisjonsbundet ensemble som brass band med moderne elektroniske klanger.

Totem er et musikalsk møte mellom en indiansk trefløyte (bearbeidet elektronisk), datamaskinklanger og musikk for brass band. I dette møtet oppstår nye klanglige landskap med skulpturer, “totemer av musikk”, inspirert av dette spesielle indianske kunstverket, som forteller viktige indianske historier og hendelser ved hjelp av symboler skjært og malt, eller montert, inn i tre og stein.

Solistgruppen kornett, horn, trombone, eufonium, Eb tuba og vibrafon (slagverk) og elektronisk musikk har ulike roller i verket. 
De veksler mellom rene solistpassasjer og rolle som ledende instrument i tutti-parti.


Totem is a mix of brass band music, indian flute (manipulated electronically) and sounds made on a computer. The project was part of "between accoustics and electronica, a project initiated by the Norwegian Band Federation.

It is a totem in music inspired by the book "The Earth Shall Weep: A History of Native America" by James Wilson. An Indian Totem is a kind of story-telling artefact and the piece is a translation of this elements into music.

Seven soloists play an important role: Cornet, Horn, Trombone, Euphonium, Tuba, Vibraphone and CD (or a computer).
ound/blue/footer_anchor.png