Cantilena III

(2006) for 3 Trombones and Wind Ensemble (manus) (dur: ca. 14)
Piece for two tenor trombones, bass trombone and wind ensemble. Commissioned by the trombone-players in Kristiansand Symphony Orchestra.

The third piece where I explore the singing qualities in music for brass instruments.

Octos Adventure

(2014) Verk for åtte tromboner, bestil av professor Jesper Juul Windahl, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, med støtte fra Det norske komponistfond.

For eight trombones, commissioned by Jesper Juul Windahl, Royal Danish Academy of Music, with support from The Norwegian Composers Fund.

Novelle

(1993) for Symph. brass ensemble, 4-1-4-1 (dur: 7:30)
Commissioned by The Royal Navy Band, Horten

Crossing Lines

(1998) for Trombone, Accordeon, Violin and Cello (www.mic.no) (dur: 11:00)
Commissioned by Jostein Stalheim with support from The Norwegian Composer´s Fund. Recorded by Bodø Sinfonietta and Thomas Rimul

Urd

(2001) for Bass Trombone (dur: 4:30)
Commissioned by Clare Farr, and premiered by her in Lindemann-salen, Oslo 2001

Skuld

(2001) for Solo Trombone (dur: 5:10)
Composed for Jesper Juul Sørensen and first performed by him in Descember 2001, Gunnar Sævigs Sal, Bergen

Kyklos

(2001) for Brass Quintet (dur: 20:00)
Commissioned by Art of Brass Copenhagen with support from NOMUS

Cantilena - Cradle Song

For Trombone and Concert Band

[PUBLISHER: Norsk Noteservice A/S]

Stykket ble komponert i 2001 på bestilling fra Rødovre Concert Band (The Danish Concert Band ). Det er komponert med tanke på solisten Jesper Juul Sørensen. De to har samarbeidet i tidligere prosjekt også. I 1998 bestilte og uroppførte Jesper «Concerto for Trombone and String Orchestra», i 2001 uroppførte han «Skuld» for solo-trombone i Bergen og medvirket i oppføringen av «Crossing Lines» på samme konsert.

«Cantilena» har undertittelen «vuggesang». Komponistens yngste datter nærmet seg sin ett-års dag og vuggesanger var en naturlig del av hverdagen.
Vuggesang som fenomen ble også en idé - ikke at alle skal sovne(!) - men den ofte nedtempede karakteren disse sangene har, ble noe som skulle få prege verket.

Stykket er ikke en enkel sang, men det skal være sangbart (cantilena betyr sang). Solo-stemmen er tenkt som en lyrisk og sangbar linje som de akkompagnerende stemmene bygger opp rundt. Komponisten har valgt taktarter der 3-takten ligger som en underdeling, noe som gir en vuggende karakter.

Stykket ble det første i en serie verk for messinginstrument der det sangbare og syngnde utforskes.

A Concertino for Trombone and Concert Band, in one movement. Commissioned by Jesper Juul. 13:00

Cantilena IV - Lavvo blues

Commissioned by Arctic Trombone Festival in 2015. The festival invited me to write for the famous bass trombone player Charles Vernon from Chicago Symphony Orchestra. He was joined by string players from Arctic Philharmonic Orchestra.

The piece is my fourth cantilena, pieces the focus on the singing qualities in solo writing for brass instruments.